Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРОЦЕДУРАМА У ДОМУ УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА COVID-19