Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРОЦЕДУРАМА У ДОМУ УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА COVID-19