Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка машина за потребе вешераја ( 3Д/17)