Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА – ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ