Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка репроматеријала за школску фарму 2Д/14