Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023

ТРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ПАРТИЈУ 1

НАБАВКА УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА У ГРЕЈНОЈ 2019/20. ГОДИНИ 1У/19

НАБАВКА РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА (5-Р/18-П)

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОСТРУКЦИЈИ И ИЗГАДЊИ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА (5Р/18)

НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 3Д/18

Набавка намирница (2Д/18)

Набавка репроматеријала за фарму (1Д/18)

Набавка радова на изради фасаде на кухињском блоку(3Р/17)

Набавка кровопокривачких радова на објекту школе  (стари део зграде) (2Р/17)

Набавка  машина за потребе вешераја ( 3Д/17)

Набавка горива за моторна возила (4Д/17)

Набавка намирница 2Д/17

Набавка репроматеријала за фарму ( 1Д/17)

Поновљени поступак  набавке намирница за партију 2 (2Д/16-2П)

Набавка опреме-столова и столица за кухињско-трпезаријски блок  и ТВ салу 3Д/16

Набавка репроматеријала за фарму 1Д/16

Набавка репроматеријала за фарму 1Д/16

Јавне набавке намирница 2Д/16

Набавка репроматеријала за фарму (1Д/16)

Набавка репроматеријала за фарму (1Д/16)

Набавка 22000 литара евро дизела 4Д/15

Набавка радова на изградњи кухињског блока – друга фаза – 7Р/15

Набавка радова на замени подних облога у старом делу школе –  поновљени поступак 1Р/15-П: 

Набавка намирница 1Д/15-6П

Набавка радова на замени подних облога у старом делу школе 1Р/15

Набавка парноконвекцијске пећи 8Д/15

Радови на замени радијатора 2Р/15

Набавка радова на изградњи кухињског блока – друга фаза 7Р/15

Набавка намирница 1Д/15

Набавка репроматеријала за фарму 2Д/15

Набавка 22000 литара евро дизела 4Д/14

Израда кухињског блока – грађевински радови I фаза 6П/14

Опремање дома ученика намештајем 7Д/14

Набавка кухињске опреме 5Д/14

Набавка репроматеријала за школску фарму 5/13

Набавка намирница 1Д/1

Набавка кровопокривачких радова на објекту школе 7/13

Увођење централног грејања у дом ученика 6/13

Набавка репроматеријала за школску фарму 2Д/14

Набавка евро дизела

Набавка кухињске опреме

Јавна набавка завршних грађевинско-занатских радова у ученичким собама