Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ОПШТА АКТА

Правилник о узбуњивању:

Download (DOC, 37KB)

Обавештење о лицу за заштиту података о личности:

Правилник о заштити података личности

Правилник о начину и поступку заштите и безбедности ученика

Одлука о допуни Правила понашања у школи