Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА „ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПЛАН“

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА „ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНИ ПЛАН“

У просторијама амфитеатра Пољопривредно-ветеринарске школе у Рековцу, 21. и 22. фебруара, одржан је семинар под називом „Повећање доступности и квалитета образовања кроз припрему индивидуализованог приступа детету/ученику – Инклузивно образовање и индивидуално образовни план“.IMG_6625

Семинар је послужио као обука за запослене у средњим школама који се реализује у оквиру СУРС прројекта, а налази се под редним бројем 49 који доноси министар просвете.

IMG_6613

Предавачи на семинару у Рековцу биле су Маја Оклобџија-Слијепчевић и Снежана Вујичић. Полазници семинара су били наставници средње Пољопривредно-ветеринарске школе из Рековца. Наставници пролазе националну обуку за инклузивно образовање и израду ИОП-а.

IMG_6619

Циљ реализације семинара је да учесници (наставници) овладају вештинама управљања одељењем који похађају и ученици из осетљивих група и да се упознају са стратегијом наставе са даровитим ученицима и ученицима из других осетљивих група.

IMG_6606

По завршеној обуци свих полазницима семинара издато је уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања.

Семинар је трајао два дана.

ЕКИПА ШКОЛСКОГ ЛИСТА