Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ОДРЖАН САСТАНАК ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДРЖАН САСТАНАК ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

Дана 24.02.2015. године, у уторак у 12 сати, одржан је састанак Интерресорне комисије за подршку инклузивном образовању у просторијама Општине Рековац.

Својим активним учешћем присутни су унапредили рад ИРК и на тај начин заједно створили повољне услове за развој деце која су у стању изражене потребе за додатном подршком.

IMG_6627

Састанку су присуствовали, испред Школске управе у Јагодини мр Дубравка Јовановић, која је, у улози координатора, учеснике упознала са улогом, структуром, услугама и примерима добре праксе Мреже подршке инклузивном образовању при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

О значају размене информација и искустава ИРК Рековац и Мреже подршке инклузивном образовању при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, за рад, прикупљање нових идеја, решавање проблема и постављање нових циљева у раду ИРК Рековац говориле су Вера Муждека координатор мреже подршке ИО и Дубравка Јовановић члан импелементационог тима за инклузивно образовање.

IMG_6631

На састанку је било речи и о разматрању захтева, достављању документације и изради ИОШ-а за ученике средње Пољопривредно-ветеринарске школе.

Председник ИРК СО Рековац била је Славица Јаковљевић, док је координатор ИРК био Горан Ђорђевић.

Они су истакли да ће Интерресорна комисија за инклузивно образовање обавештавати Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство за рад и радне односе о својој сарадњи са школским тимовима и предузетима мерама за ученике.

ЕКИПА ШКОЛСКОГ ЛИСТА