Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка горива за моторна возила (4Д/17)