Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА