Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

НОВА ДОНАЦИЈА

НОВА ДОНАЦИЈА

НОВА ДОНАЦИЈА

Захваљујући канцеларији Европске Уније у Србији и великим ангажовањем директора Пољопривредно-ветеринарске школе из Рековца, професора Љубише Стевановића , дониран је трихинелoскоп за испитивање трихинеле методом компресије или трихиноскопијом. Такође и 15 микроскопа и остала опрема за лабараторијске вежбе на којима ће ученици своје стечено теоријско знање применити практично и стећи неопходне вештине које су им потребе за квалитетан рад.Трихинелоза је типична зооноза, болест која се преноси са животиње на човека. Болест је раширена свугде у свету где се у исхрани људи користи свињско или месо дивљих животиња (дивљих свиња), зато је веома важно да се пре употребе меса, након клања, однесе узорак на испитивање.