Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Увођење централног грејања у дом ученика 6/13