Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Опремање дома ученика намештајем 7Д/14