Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ТРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПАРТИЈУ 1