Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

15. и 16. 04. 2016. год. у средњој Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу одржано је републичко такмичење ученика из области пољопривредне производње.

15. 04. 2016. год. одржана је теореска провера стручних знања-израда теста.

16. 04. 2016. год. обављен је практичан рад из области струке на школској економији-дезинфекција објеката.

Ученица Васић Марина 4 (2) пољопривредни техничар, учествовала је на такмичењу и освојила следећи број бодова:

–   на тесту 28 бодова

–   на практичном раду-дезинфекција објеката 44 бодова

Са укупним бројем од 72 бода заузела је 14. место.