Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ПОСЕТА СУШАРИ ПП “УРСУЛЕ”

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ПОСЕТА СУШАРИ ПП “УРСУЛЕ”

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ПОСЕТА СУШАРИ ПП “УРСУЛЕ”

УЧЕНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНО -ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ У РЕКОВЦУ У ОКВИРУ РЕДОВНЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ОБИШЛИ СУ СУШАРУ ПП”УРСУЛЕ” У РЕКОВЦУ

 

DSC_0152

ПОРЕД  ПРОФЕСОРА, ТЕХНОЛОГИЈУ СУШЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СТРУЧНО ИМ ЈЕ ОБЈАСНИО ЗАПОСЛЕНИ РАДНИК  У  ПРЕДУЗЕЋУ

DSC_0156

 

УЧЕНИЦИ СУ СЕ КОНКРЕТНО УПОЗНАЛИ  СА МЕТОДОМ  СУШЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

 

DSC_0164

 

ВЛАДАЛА  ЈЕ ВЕЛИКА ЗАИНТЕРЕОВАНОСТ КОД УЧЕНИКА 

DSC_0158

 

УЧЕНИЦИМА ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН СВЕОБУХВАТАН ПРОЦЕС СУШЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВOДА

DSC_0162

 

НА КРАЈУ ЈЕ УСЛЕДИЛА ДИСКУСИЈА И ПИТАЊА УЧЕНИКА НА КОЈЕ ЈЕ СТРУЧНЕ ОДГОВОРЕ ДАО ЗАПОСЛЕНИ РАДНИК  ПРЕДУЗЕЋА ПП “УРСУЛЕ” У РЕКОВЦУ

DSC_0159

 

DSC_0176