Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ПОСЕТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ СА ПРОФЕСОРИМА ВЕТЕРИНАРСКОЈ УСТАНОВИ „НАПРЕДАК“ У ЋУПРИЈИ И РИБЊАКУ У СИСЕВЦУ

ПОСЕТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ СА ПРОФЕСОРИМА ВЕТЕРИНАРСКОЈ УСТАНОВИ „НАПРЕДАК“ У ЋУПРИЈИ И РИБЊАКУ У СИСЕВЦУ

ПОСЕТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ СА ПРОФЕСОРИМА ВЕТЕРИНАРСКОЈ УСТАНОВИ „НАПРЕДАК“ У ЋУПРИЈИ И РИБЊАКУ У СИСЕВЦУ

У оквиру наставе у блоку за образовни профил Ветеринарски техничар ученици одељења 1.(I) и 3.(I) били су у стручној посети Ветеринарској установи „Напредак“ (кафилерија) у Ћуприји и пастрмском рибњаку у Сисевцу.

IMG_3984

IMG_3976

Са ученицима су били Двм Ненад Анић Дипл. Инг. Неша Ђорђевић, Дипл. Инг. сточарстрва Милица Живковић и Дпл. Инг. сточарства Владимир Перић.