Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА НА ЕКОНОМИЈИ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР