Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ПОЉОПРИВРЕДНО – ВЕТЕРИНАСКОЈ ШКОЛИ РЕКОВАЦ 10.06.2016