Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности редни број 5Р/18-П