Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Обавештење за родитеље и друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу!