Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка репроматеријала за фарму ( 1Д/17)