Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка намирница 1Д/19 – 1, 2, 11П : поновљени поступак набавке намирница за партије 1, 2, и 11