Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Набавка горива за моторна возила 3Д/19