Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА (5Р/18)