Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика

Израда кухињског блока – грађевински радови I фаза 6П/14