Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ЗА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС” број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи

 

 

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

(општеобразовни предмети)

ПРВИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/57 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија књижевности

за гимназије и стручне школеЈован Деретић,

Марија Митровић,

Злата Бојовић650-297/84 од 26.5.1984.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика српскога језика за гимназије и стручне школе

I – IV разредЖивојин Станојчић,

Љубомир Поповић

650-135/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпски као нематерњи језик

Јосип Буљовчић,

Злата Јукић,

Радомир Бабин650-02-30/95-03 од 1.3.1995.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕТеорија књижевности

за гимназије и стручне школе

I – IV разредИво Тартаља650-02-8/97-03 од 13.6.1997.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУвод у општу лингвистику

I – IV разредРанко Бугарски650- 02-207/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕКњижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школаПетар Пијановић650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕОдабране књижевне интерпретације – приручник за гимназије и средње школе ( I – IV разред)Оливера Радуловић650-02-64/2009-06 од 11.09.2009.„НИЈАНСАПравопис српског језика- приручник за школе

Приручник за основне и средње школеМилорад Дешић650-02-4/99-02

од 22.01.1999.ШКОЛА ПЛУС“Школски правопис српског језика –

приручник за основне и средње школеЈован Јерковић, Душанка Вујовић650-02-26/2007-06

од 24.05.2007.ШКОЛА ПЛУСГраматологија, прегледна граматика српског језика –

приручник за основне и средње школеДушанка Вујовић650-02-26/2007-06

од 24.05.2007.„БИГЗ – ШКОЛСТВОЧитанка за први разред средње школеДушко Бабић650-02-380/2010-06 од 21.09.2010.„KLETTЧитанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школаМиодраг Павловић650-02-124/2012-06 од 13.8.2012.„KLETTГраматика, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школаВесна Ломпар650-02-134/2012-06 од 13.8.2012.„НОВИ ЛОГОСГраматика за први   разред гимназије и средњих стручних школаВиолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез

650-02-274/2012-06 од 13.2.2013.„ЕДУКАЧитанка за први разред гимназија и средњих школаАна Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић650-02-215/2012-06 од 20.2.2013.„НОВИ ЛОГОС”Читанка за први   разред гимназије и средњих стручних школаНаташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић650-02-148/2013-06 од 5.9.2013.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпска књижевност и језик за српски као нематерњи језик, за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школаГордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић650-02-362/2013-06 од 9.12.2013.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРадна свеска за српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишње и трогодишње средње стручне школеГордана Штасни,

Наташа Добрић,

Душанка Звекић Душановић650-02-361/2013-06 од 7.11.2013.„ЕДУКА”Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школаДушка Кликовац,

Љиљана Николић650-02-770/2013-06 од 26.5.2014. 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за гимназије и стручне школеКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик – радна свеска

за гимназије и стручне школеКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за филолошке гимназијеКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-43/2000-03 од 28.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за гимназије и стручне школеЉиљана Матић,

Катарина Ковачевић,

Стојанка, Милосављевић601-04-51/61 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

– други страни језик (прва година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЈелена Ковачевић

650-02-20/2001-03 од 12.6.2001.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика енглеског језика

за средње школеБорис Хлебец650-02-48/93-01 од 18.4.1994.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик – лектира

за I–IV разред гимназијеВеселин Костић

632-03-105/92-03 од 24.12.1994.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за гимназије и стручне школеМарија Межински,

Александар Терзић

650-616/88 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

– други страни језик (прва година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуПредраг Пипер,

Марина Петковић,

Вучина Раичевић

650-02-39/2000-03 од 19.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика руског језика

за средње школеРадмило Маројевић

650-3/7 од 26.1.1987.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик – лектира

за I–IV разред гимназијеМарија Межински

650-02-7190/96-02 од 25.7.1996.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик уџбенички комплет за први разред гимназија и стручних школаБиљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вулевић650-02-155/2009-06 од 3.12.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за гимназије и стручне школеМирица Тома

650-02-1/91 од 28.2.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

– други страни језик (прва година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЖивота Филиповић

601-04-51/68 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика немачког језика

за средње школеЈован Ђукановић,

Зоран Жилетић

601-04-51/63 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик – лектира

за I–IV разред гимназијеСавица Тома,

Мирко Кривокапић632-03-114/92-03 од 9.11.1992.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика немачког језика за средње школеЈован Ђукановић,

Оливера Дурбаба

650-02-338/2008-06

од 2. 9. 2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за гимназије и стручне школе – први страни

језик – уџбеникСнежана Гудурић,

Живана Баратовић,

Ана Топољски

650-02-00162/2007-06 од 31.7.2007.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за гимназије и стручне школе – први страни

језик – радна свескаСнежана Гудурић,

Живана Баратовић,

Ана Топољски,

650-02-162/2007-06 од 31.7.2007.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик – други страни језик (прва година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуМиланка Пере,

Вера Костић

650-01-16/95-03 од 13.4.1995.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика француског језика

за средње школеМарко Папић

650-3/7 од 26.1.1987.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик – лектира

I–IV разред гимназијеБисерка Чорбе,

Весна Кајганић

650-02-58/96-03 од 23.7.1996.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЛатински језик за први разред средње школеЉиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели601-04-51/71 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЛатински језик

за гимназије – прва година учењаМарјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЛатински језик

за први разред медицинске, ветеринарске и

пољопривредне школеОливера Гемаљевић650-02-342/2008-06

од 2. 9. 2008.

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуско-српски и српско-руски речник за средњу школуДр Богољуб Станковић650-02-00437/2010-06 од 26.10.2010.

„ЗАВЕТ”Граматика енглеског језика са вежбањимаЉубица Поповић,

Вера Мирић650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.Граматика енглеског језика кроз текстовеЉубица Поповић,

Марина Поповић„ЗАВЕТ”Граматика руског језикаПредраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.05.2010.„АКРОНОЛОNewOpportunitiesPreIntermediate, енглески језик за први разред гимназија и средњих стручних школаMichaelHarris, DavidMower, AnnaSikorzynska, PatriciaReilly, MichaelDean, HannaMrozovska650-02-662/2010-06 од 29.12.2010.„АКРОНОЛО”SuccessPreIntermediate, енглески језик за први разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker650-02-702/2010-06 од 3.02.2011.„АКРОНОЛОRealLifeelementary, eнглески језик за први разред средње школеMartynHobbs, JuliaStarrKeddle, LizFoody, NickDawson, MartaUminska, DominikaChandler650-02-699/ 2010-06 од 3.02.2011.DATA STATUSEnglishinMind 1,енглески језик за први разред средње школеHerbertPuchta, JeffStranks650-02-745/2010-06 од 3.02.2011.DATA STATUSOptimalA1, немачки језик за први разред средње школеMartin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag650-02-754/2010-06 од 3.02.2011.DATASTATUS

 OptimalA2, немачки језик за први и други разред средње школеMartin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag650-02-750/2010-06 од 4.02.2011.DATA STATUSBelleville 1,

француски језик за први и други разред средње школе –прва и друга годинаFlore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair650-02-839/2010-06 од 7.02.2011.KLETTVersionOriginale 1, француски језик за први разред средње школе (прва година учења)MoniqueDenyer,AgustinGarmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri650-02-875/2010-06, од 10.02.2011.KLETTDirekt 1,

немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

 Ђорђе Мото

Весна Николовска Леонора Ракићевић650-02-866/2010-06 од 7.02.2011.KLETTVersion originale 2,француски језик за први разред средње школе (пета година учења)Monigue Denyer, Agustin Garmendia,Corinne Royer, Marie-Leure Lions-Olivieri650-02-869/2010-06 од 11.03.2011.„EDUCATIONL CENTREInnovationsElemantaryPreintermediate, Intermediate, Upperintermediate уџбеник за филолошке гимназијеThomson650-02-215/2007-06 од 27.08.2006.OXFORD CENTAR”Upstream Advanced – уџбеник за филолошке гимназијеЕxpress Publishing650-02-222/2007-06 од 3.09.2007.„EDUCATIONL CENTREElevator 2, енглески језик за први разред средње школе, девета година учењаLinda Edvards, Annie Taylor,

Lucy Norris650-02-521/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONL CENTREJustRightIntermediate, енглески језик за први и други разред средње школе, девета и десета година учењаJeremy Harmer,

Ana Acavedo,

Cerol Lethaby,

Ken Wilson650-02-519/2010-06 од 5.4.2011.„EDUCATIONL CENTREAlltagBeruf&Co,

немачки језик за први разред средње школеNorbert Becker,

Jörg Braunert650-02-524/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONL CENTREUngiornoinItalia 1, италијански језик за први и други   разред средње школе – прва и друга година учењаLoredana Chiappini,

Nuccia De Filippo650-02-533/2010-06 од 5.4.2011.„EDUCATIONL CENTRENuovoprogettoitaliano 1, италијански језик за први разред средње школеT. Marin,

S. Magnelli650-02-517/2010-06/2010-06 од 4.4.2011.THE ENGLISH BOOKSolutionspreintermediate, енглески језик за први разред средњих школа (девета година учења)Tim Falla,

Paul A Davies650-02-291/2011-06 од 12.1.2012.THE ENGLISH BOOKSolutionselementary, енглески језик у   првом разреду средњих школаTim Falla,

Paul A Davies650-02-290/2011-06 од 12.1.2012.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕEinekleine übungsgrammatik – граматичка вежбања из немачког језика за средње школеВесна Николовска650-02-415/2011-06 од 6.3.2012.THE ENGLISH BOOKGatewayA2, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – уџбеникDavid Spencer650-02-419/2011-06 од 30.3.2012.THE ENGLISH BOOKGatewayA2, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – радна свескаAnnie Cornford650-02-419/1/2011-06 од 30.3.2012.THE ENGLISH BOOKGatewayB1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеникDavid Spencer650-02-420/2011-06 од 27.3.2012.THE ENGLISH BOOKGatewayB1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – радна свескаDavid Spencer650-02-420/1/2011-06 од 27.3.2012.KLETTWayup 1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа – уџбенички комплетJoanna Collie,

Злата Васић,

Марија Лазовић650-02-461/1/2011-06 од 23.4.2012.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕТачно и течно – граматика енглеског језика са вежбањима за гимназије и средње стручне школе ( I – IV разред)Јелена Ковачевић650-02-120/2012-06 од 17.8.2012.DATA STATUSПривет 2, руски језик за први и други разред средње школеIrisAdler, MaikeHeinz, HansGeorgKallerhoff, drTatjanaLischitzki, MariaManewitsch, ElenaNadchuk, drCristinaSchindlerIImgardWielandt650-02-233/2012-06 од 20.11.2012.„НОВИ ЛОГОСNew Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школеPaul Radley, Daniela Simons650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.DATA STATUSClub prisma A2,шпански језик за први разред средње школеPaula Cerdeira, Ana Romero650-02-73/2012-06 од 9.1.2013.DATA STATUSLe Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школеRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.KLETTChill out 1, енглески језик за први разред средњих стручних школа (девета година учења)Карла Ткадлечкова,Тазем Манесорали Парне, Дана Крушилова, Љиљана Поша650-02-249/2012-06 од 18.2.2013.„НОВИ ЛОГОС“Solutions Pre-Intermediate (2nd   edition), енглески језик за први разред средње школеTim Falla,

Paul A. Davies650-02-241/2013-06 од 6.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Headway Pre-Intermediate 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школаLiz Soars,

John Soars650-02-54/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Headway Elementary 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школаLiz Soars,

John Soars650-02-55/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Inside Out Pre-Intermediate, енглески језик за први разред средњих школаSue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Chris Dawson650-02-139/2012-06 од 7.3.2013.

THE ENGLISH BOOKNew Inside Out Elementary, енглески језик за први разред средње школе (пета година учења)Sue Kay, Vaughan Jones, Peter Maggs, Catherine Smith650-02-146/2012-06 од 26.3.2013.

THE ENGLISH BOOKNewMatrixPreIntermediate, енглески језик за први и други разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary Nixon650-02-141/2012-06 од 26.3.2013.

OXFORD CENTAR”Upstream 1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школаVirginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-434/2012-06 од 19.4.2013.

„EDUCATIONAL CENTRECHIARO! Corso di italiano A1, италијански језик за први разред средње школе (прва година учења)Giulia de Savorgnani,

Beatrice Bergero650-02-291/2013-06 од 18.11.2013.„DATA STATUS”Латински језик, уџбеник за први разред средње медицинске школеВера Марковић,

Јаворка Вагић650-02-543/2013-06 од 27.1.2014.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕImproving English, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеник и тонски записКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић650-02-473/2013-06 од 22.1.2014.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕImproving English, енглески језик за првиразред гимназије и средњих стручних школа – радна свескаКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић650-02-471/2013-06 од 27.1.2014.DATA STATUSTraveller Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школаH. Q. Mitchell650-02-440/2013-06 од 18.2.2014.„EDUCATIONL CENTREClose-up B1, енглески језик за први разред гимназије (девета година учења)Angela Healan,

Katrina Gormley,

Diana Shotton650-02-422/2013-06 од 13.2.2014.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Mittendrin, немачки језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења)Немања Влајковић650-02-450/2013-06 од 18.2.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије (први страни језик), други разред гимназије (други страни језик) и други разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Fiona Bedall,

Rachael Roberts,

Mike Sayer650-02-235/2014-06 од 1.10.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Elementary, енглески језик за први разред гимназијеи средњих стручних школаFiona Bedall,

Kate Haywood650-02-23372014-06 од 1.10.2014.„DATA STATUS”Le nouveau Taxi 1, француски језик за први разред средње школеGay Capelle,

Robert Menand650-02-245/2014-06 од 17.11.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 1, немачки језик за први и други разред гимназије и стручних школа (прва и друга година учења)Herbert Puchta,

Wilfried Krenn,

650-02-287/2014-06 од 15.12.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.„DATA STATUS”Prima 5, немачки језик за први разред средње школе, пета година учењаFrederike Jin,

Magdalena Michalak,

Lutz Rohrmann650-02-569/2014-06 од 9.3.2015.

 

 

 

„EDUCATIONAL CENTRE Link

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Upper-mediate

Уџбеник за

гимназијеThomson650-02-215/2007-06

од 27.8. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Planet 1, 2, 3, уџбеник за средње школе за ученике –почетникеHueber Verlag650-02-147/2005-06

од 18.4. 2005.„EDUCATIONAL CENTRE”Delfin 1, 2, 3Hueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Themen aktuell 1

Themen aktuell 2

Themen aktuell 3Hueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Tangram 1AHueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Tangram 1BHueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Tangram 2 AHueber Verlag6-00-212/2006-06

од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Tangram 2 BHueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE”Tangram ZHueber Verlag6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.„EDUCATIONAL CENTRE

 Schritte International за гимназије и средње школеHueber Verlag650-02-121/2009-06„EDUCATIONAL CENTRE”Deutsch.com за гимназије и средње школеHueber Verlag650-02-121/2009-06„EDUCATIONAL CENTRE”Ausblick – допуњено издање за средњу школуHueber Verlag6-00-147/2005-06

од 18.4.2005„EDUCATIONAL CENTRE”Espresso 1,2,3 – за наставу италијанског језика у гимназијама и средњим стручним школамаLuciana Ziglio

Giovanna Rizzo680-02-254/2008-06 од 24.10.2008.OXFORD CENTAR”Enterprise IExpress Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007.OXFORD CENTAR”Enterprise IIExpress Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007OXFORD CENTAR”Enterprise plusExpress Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007.OXFORD CENTAR”Upstream pre-intermediateExpress Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007.OXFORD CENTAR”Upstream interintermediate/B1+Express Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007.OXFORD CENTAR”Upstream upper intermediate/B1+Express Publishing650-02-222/2007-06

од 3.9.2007.

 

 

ИСТОРИЈA
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја

за трогодишње стручне школеМилутин Перовић,

Новица Бојовић601-04-66/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија

за четворогодишње стручне школеДрагољуб Кочић650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторијска читанка

за гимназије и стручне школеМаријана Рицл,

Раде Михаљчић

632-03-4/92-03 од 21.1.1992.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија

за гимназије (сви смерови)Татјана Катић,

Снежана Ферјанчић650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕвропа у раном средњем веку

(додатак уз уџбеник историје за I разред

гимназије природно-математичког смера)Смиља Марјановић

Душанић

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторијски атлас за наставу у основним и средњим школамаМилош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав Јовановић и др.650-02-414/2011-06 од 1.2.2012.„KLETTИсторија 1 за први разред гимназијеМирко Обрадовић650-02-129/2012-06 од 13.8.2012.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија за први разред гимназије свих смероваТатјана Катић, Душан Илијин650-02-10/2012-06 од 4.12.2012.„ФРЕСКАИсторија за први разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког смераСнежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица Недељковић650-02-118/2012-06 од 28.1.2013.

 

„НОВИ ЛОГОСИсторија 1, уџбеник историје за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смераДушко Лопандић, Владимир Петровић, Ивана Петровић650-02-290/2012-06 од 18.2.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДПрви светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДДруги светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДВелика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДРимско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаСлободан Душанић,

Жарко Петковић650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија за први разред трогодишњих стручних школаДанило Шаренац650-02-348/2014-06 од 14.1.2015.

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Географија за први разред гимназије Томислав Ракићевић, Душан Дукић 601-04-150/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Географија

за гимназијеЉиљана Гавриловић,

Душан Гавриловић650-02-33/2003-03 од 27.6.2003JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГеографија

за I или II разред, за стручне школеМирко Грчић650-02-12/2006-06 од 7.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГеографски атлас

за средње школеГрупа аутора650-02-11/2003-03 од 18.4.2003.„ИНТЕР СИСТЕМГеографски атлас за основну и средњу школуГоран Јовановић650-02-784/2010-06 од 7.3.2011.„ИНТЕР СИСТЕМФизичко-географска карта Србије за основну и средњу школуГоран Јовановић650-02-787/2010-06 од 7.3.2011.KLETTГеографија за први   азред гимназијеВинко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић650-02-178/2012-06 од 4.2.2013.

 

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија

за гимназије и пољопривредну школуНада Шербан,

Мирко Цвијан,

Радиша Јанчић650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија за четворогодишње стручне школе осим

медицинске, пољопривредне и економскеДрагослав Маринковић,

Вељко Терзија,

Катица Пауновић601-04-218/91 од 20.6.1991.

JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕкологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељноИво Савић,

Вељко Терзија

611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

 

„НОВИ ЛОГОС”Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназијеТања Берић,

Гордана Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић650-02-610/2013-06 од 26.2.2014.KLETTБиологија 1, уџбеник за први разред гимназијеВладимир Ранђеловић650-02-525/2014-06 од 26.3.2015.

 

 

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика

за гимназије и стручне школе са четири часа

наставе недељноПавле Миличић и др.601-04-92/91 од 20.6.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за стручне школе са три часа наставе недељноРадивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља630-431/87 од 23.9.1987.

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка решених задатака из математике 1Вене Богославов,

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из математике

за гимназије и стручне школеВладимир Стојановић,

Велимир Сотировић,

Душан Липовац601-04-120/91 од 20.6.1991.„КРУГМатематика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школаЖиворад Ивановић, Срђан Огњановић650-02-353/2010-06 од 21.7.2010.„СРПСКА ШКОЛАМатематика са збирком задатака за први разред гимназијеЈован Кечкић650-02-588/2010-06 од 26.10.2010.„КРУГАнализа са алгебром 1 – уџбеник са збирком задатака за први   разред математичке гимназијеАриф Золић,

Зоран Каделбург,

Срђан Огњановић650-02-80-1/2008-06 од 30.5.2008.„КРУГГеометрија – уџбеник са збирком задатака за први разред математичке

гимназијеМилан Митровић,

Михаило Вељковић,

Срђан Огњановић,

Љубинка Петковић,

Ненад Лазаревић650-02-80-5/2008-06 од 30.5.2008.KLETTМатематика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школаНебојша Икодиновић650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.

 

 

 

 

ФИЗИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика

за гимназијеМилан Распоповић650-02-3043/03 од 17.11.2003.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из физике са лабораторијским вежбамаMилан Распоповић,

Бранислав Цветковић,

Горан Кековић650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика за четворогодишње стручне школеТатјана Бобић,

Милан Распоповић

650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из физике са приручником

за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школеТатјана Бобић,

Милан Распоповић

650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе за трогодишње стручне школеЈеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Станоје Стојановић601-04-181/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе осим

медицинске и текстилне школе и ветеринарског

техничараДрагиша Ивановић и др.650-296/87 од 11.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за медицинску, текстилну и ветеринарску

школуЈеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко Радивојевић650-420/87 од 30.6.1987.

„КРУГФизика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназијеНаташа Чалуковић650-02-364/2010-06 од 21.9.2010.

 

„КРУГФизика 1 за први разред гимназијеНаташа Чалуковић650-02-00374/2010-06 од 21.9.2010.„КРУГФизика 1 – за први разред математичке гимназијеНаташа Чалуковић650-02-80-8/2008-06 од 30.5.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за први   разред гимназијеБранислав Цветковић, Милан Распоповић650-02-120/2012-06 од 24.1.2013.„НОВИ ЛОГОСФизика 1, уџбеник за први разред гимназијеМилена Богдановић, Горан Попарић650-02-292/2012-06 од 24.1.2013.KLETTФизика 1, уџбеник за први разред гимназијеЉубо Ристовски650-02-379/2014-06 од 26.3.2015.

 

ХЕМИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Општа хемија

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера, медицинску и

пољопривредну школуРозалија Хорват,

Милоје Ракочевић

650-506/88 од 2.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕОпшта хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

четворогодишње стручне школеСлавољуб Ђукић,

Радивој Николајевић,

Милена Шурјановић601-04-51/119 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕХемија

за трогодишње стручне школе осим хемијске и

фризерскеРозалија Хорват,

Милоје Ракочевић

601-04-95/91 од 20.6.1991JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНеорганска хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

рударскo-геолошку и кожарску школуМомчило Јоветић601-04-51/12 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из хемије

за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школуМилена Шурјановић,

Радивој Николајевић650-404/87 од 30.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка решених задатака из опште инеорганске хемије

за гимназије и средње стручне школеЛија Стефан650-02-14/2003-03 од 2.6.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕПрактикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за први разред средње школеЂорђе Ћетковић,

Миленко Тријић650-02-496/2008-06 од 25.3.2009.„НОВИ ЛОГОС”Општа хемија 1, за први разред средње школеТатјана Недељковић650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.KLETT”Хемија, уџбеник за први   разред гимназије природно-математичког смераДрагица Тривић,

Милош Милчић650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.KLETT”Хемија – збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије природно-математичког смераДрагица Тривић,

Милош Милчић,

Вук Вуковић650-02-573/2013-06 од 13.2.2014.

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачунарство и информатика

за гимназије и стручне школеНикола Клем650-02-30/99-03 од 20.8.1999.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРачунарство и информатика за први   разред гимназија и средњих стручних школаМирсад Имамовић650-02-681/2010-06 од 27.1.2011.KLETT”Информатика, уџбеник за први   разред гимназијеФилип Марић650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.„КРУГ”Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназијеМилан Чабаркапа650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Музичка култура

за гимназијеСоња Маринковић632-03-9/93-03 од 16.7.1993.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМузичка култура

за средње школеТомислав Братић,

Миливоје Драгутиновић632-03-89/92-03 од 13.8.1992.

 

„ДОМИНАНТАВодич кроз историју музике за средње школе

( I – IV разред)Оливера Ђурић6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.„МИСАОУпознајмо музику – музичка збирка   за реализацију наставе музичке културе у гимназијамаНевенка Здјелар Бањац – приређивач650-02-305/2009-06 од 13.5.2010.„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕМала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школеБранка Радовић650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕТехника свирања на виолончелу за основне и средње музичке школеБранислав Петровић650-02-238/2011-06 од 10.10.2011.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМузичка култура за први   разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типаСоња Маринковић650-02-472/2013-06 од 19.2.2014.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМузичка култура за први   разред гимназије друштвено-језичког смераСоња Маринковић650-02-480/2013-06 од 18.2.2014.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Ликовна култура

за гимназије и стручне школеВидосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

 

KLETT”Ликовна култура 1 – уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељењаМарина Чудов650-02-381/2013-06

од 13.1.2014.„НОВИ ЛОГОС”Музичка култура 1, уџбеник музичке културе за први   разред гимназије друштвено-језичког смераАлександра Паладин650-02-198/2014-06

од 8.10.2014.KLETT”Ликовна култура 1, уџбеник за први разред гимназије општег типа и природно-математичког смераМарина Чудов650-02-414/2014-06

од 4.2.2015.

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Православни катихизис

за I и II разред средњих школаИгњатије Мидић

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУпознај самога себе – католички вјеронаук

за I разред средње школеЈанош Пензес,

Андрија Копиловић

650-02-45/2005-06 од 19.4.2005.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУвод у ислам, Илмудин

за I и II разред средњих школаМухамед Хамидулах

650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУвод у ислам, Ilmudini – на албанском језику

за I и II разред средњих школаМухамед Хамидулах

650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЧитанка

за гимназије и стручне школеАлександар Јовановић

650-02-75/2005-06 од 3.8.2005.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија књижевности

за гимназије и стручне школеЈован Деретић,

Марија Митровић

650-428/88 од 30.6.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпски језик као нематерњи

 Злата Јукић,

Јосип Буљовчић,

Радомир Бабин650-301/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕКњижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школаПетар Пијановић

650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

„БИГЗ ШКОЛСТВОЧитанка за други разред средње школеДушко Бабић650-02-598/2011-06 од 9.3.2012.„KLETT”Читанка, уџбеник за други разред гимназије и средњих стручних школаМиодраг Павловић650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.„KLETT”Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школаВесна Ломпар,

Александра Антић650-02-572/2013-06 од 15.5.2014.„ЕДУКА”Српски језик за други   разред гимназија и средњих стручних школаДушка Кликовац,

Љиљана Николић650-02-771/2013-06 од 21.5.2014.„ЕДУКА”Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школаАна Стишовић Миловановић,

Вукосава Живковић650-02-177/2014-06 од 8.10.2014.„НОВИ ЛОГОС”Читанка 2, за други разредгимназија и средњих стручних школаБошко Сувајџић,

Наташа Станковић Шошо,

Александра Угреновић650-02-283/2014-06 од 17.11.2014.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школаГордана Штасни,

Наташа Добрић650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Енглески језик

за гимназије и стручне школеКатарина Ковачевић,

Љиљана Матић

601-04-51/96 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за филолошке гимназијеКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-54/2000-03 од 29.8.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

– други страни језик (друга година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЈелена Ковачевић

650-02-44/2002-03 од 26.7.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за гимназије и стручне школеАлександар Терзић,

Марија Межински

650-27/90 од 5.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

– друга година учења (други страни језик) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуПредраг Пипер,

Вучина Раичевић

650-02-19/2003-02 од 16.9.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за гимназије и стручне школеСоња Узелац,

Бригите Симић

650-578/90 од 28.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

– други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школуЖивота Филиповић

601-04-51/68 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик,уџбенички комплет за други разред гимназија и стручних школаНемања Влајковић, Нина Петровић Мирица Тома650-02-156/2009-06 од 03.12.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за гимназије и стручне школеБиљана Аксентијевић,

Даница Павловић

601-01-51/97 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

– други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школуВера Костић,

Миланка Пере

650-360/89 од 27.4.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕLe francais j aime! Француски језикуџбенички комплет за други   разред гимназија и стручних школаСнежана Гудурић, Живана Баратовић, Ана Топољски650-02-157/2009-06 од 3.12.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЛатински језик за други разред средње школеЉиљана Вулићевић601-04-51/100 од 11.4.1991.JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЛатински језик

за други разред гимназијеМаријанца Пакиж,

Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

650-02-97/2005-06

од 27.12.2005.

„ЗАВЕТ”Граматика енглеског језика са вежбањимаЉубица Поповић,

Вера Мирић650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.Граматика енглеског језика кроз текстовеЉубица Поповић,

Марина Поповић„ЗАВЕТ”Граматика руског језикаПредраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.„АКРОНОЛОNew Opportunities Intermediate, енглески језик за други разред гимназија и средњих стручних школаMichael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska650-02-661/2010-06 од

29.12.2010.„АКРОНОЛОSuccess – Intermediate, енглески језик за други разред гимназија и средњих стручних школаStuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

650-02-701/2010-06 од 3.2.2011.„АКРОНОЛОReal Life Pre-Intermediate, енглески језик за други разред средње школе 

Sarah Cunningham, Peter Moor, Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler

650- 02-695/2010-06 од 3.2.2011.DATA STATUSEnglishinMind 2, енглески језик за други разред средње школеHerbert Puchta, Jeff Stranks

 650- 02-749/2010-06 од 3.2.2011.THE ENGLISH BOOKSolutions Intermediate, енглески језик за други и трећи разред   средње школеTim Falla, Paul A Davies, Jane Hudson650- 02-908/2010-06 од 4.2.2011.DATA STATUSOptimalA2, немачки језик за први и други разред средње школеMartin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag650-02-750/2010-06 од 4.2.2011.DATASTATUSBelleville 1,

француски језик за први и други разредсредње школе – прва и друга година учењаFlore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair650-02-839/2010-06 од 7.2.2011.DATASTATUSBelleville 1,

француски језик за први и други разред средње школе – прва и друга годинаFlore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair650-02-839/2010-06 од 7.2.2011DATASTATUSBelleville 2,

француски језик за први и други разред средње школе и за трећи и четврти разред средње школе – трећа и четврта година учењаThiery Gallier, Odile Grand-Clement,

Aline Volte650-02-838/2010-06 од 7.2.2011.„EDUCATIONAL CENTREElevator 3, енглески језик за други разред средње школе, десета година учењаMichael Downie,

David Gray,

Juan Manuel Jimenez650-02-520/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONAL CENTREJustRightIntermediate, енглески језик за први и други разред.средње школе, девета и десета година учењаJeremy Harmer,

Ana Acavedo,

Cerol Lethaby,

Ken Wilson650-02-519/2010-06 од 5.4.2011.„EDUCATIONAL CENTREUngiornoinItalia 1, италијански језик за први и разред средње школе – прва и друга година учењаLoredana Chiappini,

Nuccia De Filippo650-02-533/2010-06 од 5.4.2011.„EDUCATIONAL CENTRENuovoprogettoitaliano 2, италијански језик за 2. Разред средње школеT. Marin,

S. Magnelli650-02-518/2010-06 од 5.4.2011.KLETTVersionоriginalevert, француски језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)MoniqueDenyer, ChristianOllivier,

ÉmiliePerrichon, LaetitiaPancrazi, StéphanieTemplier650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.KLETTDirekt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.THE ENGLISH BOOKGatewayB1+,енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник David Spencer650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.THEENGLISHBOOKGatewayB1+,енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – радна свескаAnnie Cornford650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.KLETTWayup 2, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школаJoanna Collie,

Злата Васић,

Марија Лазовић650-02-528/2011-06 од 23.4.2012.DATA STATUSПривет 2, руски језик за први и други разред средње школеIrisAdler, MaikeHeinz, HansGeorgKallerhoff, drTatjanaLischitzki, MariaManewitsch, ElenaNadchuk, drCristinaSchindlerIImgardWielandt650-02-233/2012-06 од 20.11.2012. године„НОВИ ЛОГОСNew Horizons 2, енглески језик за други разред средње стручне школеPaul Radley, Daniela Simons650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.„DATA STATUSClub Prisma А2/B1, шпански језик за други разред средње школеPaula Cerdeira, Anna Romero650-02-72/2012-06 од 4.2.2013.

DATA STATUS“Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школеRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.DATA STATUS“Traveller Intermediate B1, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школаH.Q. Mitchell650-02-79/2012-06 од 25.2.2013.„НОВИ ЛОГОСSolutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за други и трећи разред средње школеTim Falla,

Paul A. Davies,

Jane Hudson650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.„THE ENGLISH BOOKNew Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаLiz Soars,

John Soars650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKNewMatrixPreIntermediate, енглески језик за први и други разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary Nixon650-02-141/2012-06 од

26.3.2013

THE ENGLISH BOOKNewInsideOutIntermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаSueKay, VaughanJones, Philip Kerr, Ceri Jones, Helena Gomm, PeterMaggs, Chris Dawson650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Martix Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude,

Jayne Wildman

650-02-193/2012-06 од

26.3.2013.OXFORD CENTAR”Upstream 2, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школаVirginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-435./2012-06 од 19.4.2013.KLETTChill Out 2, енглески језик за други разред средњих стручних школа, десета година учењаКарла Ткадлечкова, Марша Хендерсон,

Радмила Вискочилова,

Наталија Орлова,

Љиљана Поша650-02-147/2013-06 од 2.10.2013.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕДо встречи в Росии 2 – Руски језик, уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)Биљана Марић,

Мирјана Папрић,

Вера Лазаревић Вуловић650-02-332/2013-06 од 18.11.2013.„EDUCATIONAL CENTRECHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)Giulia de Savorgnani,

Cinzia Cordera Alberti650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.„EDUCATIONAL CENTRECHIARO! Corso di italiano А2, италијански језик за други разред средњих школа (друга година учења)Giulia de Savorgnani,

Cinzia Cordera Alberti650-02-292/2013-06 од 18.11.2013.„EDUCATIONAL CENTREClose-up B1+, енглески језик за други разред гимназије (десета година учења)Angela Healan,

Katrina Gormley,

Diana Shotton650-02-419/2013-06 од 19.2.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије (први страни језик), други разред гимназије (други страни језик) и други разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Fiona Bedall,

Rachael Roberts,

Mike Sayer650-02-235/2014-06 од 1.10.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Intermediate, енглески језик за други разред гимназије (први страни језик), трећи разред гимназије (други страни језик) и трећи разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Cathy Mayers,

Claire Thacker,

Paul Hancock650-02-234/2014-06 од 1.10.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.

 

 

ИСТОРИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школеИван Бецић

 

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија

за гимназије општег и друштвено-језичког

смераСмиља Марјановић Душанић,

Марко Шуица

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија

за гимназију природно-математичког смераСима Ћирковић

601-04-112/91 од 20.6.1991.„ФРЕСКАИсторија за други   разред гимназије природно-математичког смераБиљана Крстић, Александар Крстић650-02-65/2012-06 од 25.1.2013.KLETT”Историја 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничарСрђан Пириватрић650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДПрви светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДДруги светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДВелика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДРимско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаСлободан Душанић,

Жарко Петковић650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.„НОВИ ЛОГОС”Историја 2 – уџбеник историје за други разредгимназије природно-математичког смераДушко Лопандић,

Александра Колаковић,

Ивана Петровић650-02-71/2014-06 од 13.8.2014.

 

 

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Географија

за гимназијеВладимир Ђурић

601-01-194/91 од 20.6.1991.KLETT”Географија 2, уџбеник за други   разред гимназијеВинко Ковачевић,

Босиљка Младеновић Кљајић650-02-585/2013-06 од 3.2.2014.„НОВИ ЛОГОС”Географија 2, уџбеник за други разред гимназијеСнежана Вујадиновић, Дејан Шабић650-02-563/2013-06 од 22.1.2014.

 

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија за гимназију природно-математичког смера и за

пољопривредног техничараБригита Петров, Милош Калезић

650-02-36/2003-03 од 18.8.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија

за гимназију друштвено-језичког смераБригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић,

Дмитар Лакушић,

Слободан Јовановић650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија

за општу гимназијуБригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић,650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

 

 

 

МАТЕМАТИКA
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика

за гимназију природно-математичког смераВладимир Мићић,

Срђан Огњановић,

Живорад Ивановић

601-04-51/147-91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за општу гимназију и гимназију друштвеног

смера и четворогодишње стручне школе са

четири часа недељноБранимир Шешеља и други

 

 

601-04-51/129 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из математике

за гимназије и четворогодишње стручне школе

са четири и пет часова недељноВладимир Мићић,

Срђан Огњановић,

Живорад Ивановић

601-04-124/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка решених задатака из математике 2Вене Богославов

 

 

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачкуБранимир Шешеља и др.601-04-51/128 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за трогодишње школе: пољопривредну,

шумарску, трговинску, угоститељску и

текстилнуЈован Кечкић,

Оливера Стојковић,

Слободанка Кечкић

 

601-04-174/91 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из математике

за стручне школе са два и три часа наставе

недељноРадивоје Деспотовић и др.

 

 

601-04-121/91 од 20.6.1991.„КРУГМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школаЖиворад Ивановић, Срђан Огњановић650-02-293/2010-06 од 21.07.2010.„СРПСКА ШКОЛАМатематика са збирком задатака за други разред гимназијеЈован Кечкић650-02-589/2010-06 од 26.10.2010.„КРУГАнализа са алгебром 2 – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназијеЗоран Каделбург,

Владимир Мићић,

Срђан Огњановић650-02-80-2/2008-06 од 30.05.2008.„КРУГТригонометрија – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназијеЂорђе Дугошија,

Живорад Ивановић650-02-80-6/2008-06 од 30.05.2008.KLETT”Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназијеНебојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић,

Сузана Алексић650-02-244/2014-06 од 8.10.2014.

 

 

ФИЗИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика

за гимназију општег типа и друштвено-језичког

смераМилан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић,

650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика – збирка задатака са

лабораторијским вежбама

за гимназију општег типа и друштвено-језичког

смераМилан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Бранислав Цветковић

650-02-81/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика

за гимназију природно-математичког смераМилан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић

650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика – збирка задатака са

лабораторијским вежбама

за гимназију природно-математичког смераМилан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Бранислав Цветковић

650-02-83/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе

за четворогодишње школе осим медицинске и

текстилне и ветеринарског техничараДрагиша Ивановић и др.

650-483/88 од 30.6.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за медицинску и текстилну школу и

ветеринарског техничараБранко Радивојевић,

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов

 

650-420/87 од 30.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика

за други разред четворогодишњих средњих стручних школаТатајана Бобић, Милан Распоповић650-02-9/2009-06 од 24.07.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за други разред четворогодишњих средњих стручних школаТатајана Бобић, Милан Распоповић650-02-10/2009-06 од 24.07.2009.„КРУГФизика 2 – уџбеник за други разред математичке гимназијеНаташа Чалуковић650-02-80-9/2008-06 од 30.05.2008.„КРУГФизика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназијеНаташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

 

ХЕМИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Неорганска хемија

за општу и гимназију природно-математичког

смера, пољопривредну и медицинску школуРозалија Хорват

650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕОрганска хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

четворогодишње школе: рударско-геолошку,

шумарску, графичку, трговинску и

угоститељскуВладимир Павловић,

Раде Марковић

 

601-04-185/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕХемијски практикум

за гимназијеСлавко Нешић,

Момчило Јоветић650-177/88 од 14.4.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНеорганска хемија за други разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струкеСнежана Рајић650-02-113/2011-06 од 22.02.2011.

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачунарство и информатика Никола Клем

 

 

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

KLETT”Информатика за други разред гимназијеФилип Марић,

Душко Трифуновић,

Срђан Трајковић,

Иван Кљајић,

Оливера Грачанин650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.

 

 

ПСИХОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Психологија

за други разред гимназије и други и трећи разред подручја

рада економија, право и администрацијаНикола Рот,

Славољуб Радоњић632-02-18/92-03 од 24.3.1992.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕПсихологија

за други разред гимназије и други и трећи разред подручја

рада економија, право и администрацијаЖарко Требјешанин

650-02-733/2010-06

од 4.08.2011.

„НОВИ ЛОГОСПсихологија 2 – за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрацијаБиљана Милојевић Апостоловић650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.KLETT”Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрацијаДрагана Ђурић,

Иван Бојовић650-02-517/2014-06 од 26.3.2015.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.
„ДОМИНАНТА Водич кроз историју музике за средње школе Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 2, уџбеник музичке културе за други разред гимназије друштвено-језичког смера Александра Паладин 650-02-487/2014-06 од 26.1.2015.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Ликовна култура

за гимназије и стручне школеВидосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

 

KLETT”Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељењаЛидија Жупанић Шуица650-02-380/2013-06

од 13.1.2014.KLETT”Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназијеопштег типа и природно-математичког смераЛидија Жупанић Шуица650-02-415/2014-06

од 19.2.2015.

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија књижевности

за гимназије и стручне школеЈован Деретић,

Марија Митровић650-428/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕКњижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школаПетар Пијановић650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпски језик као нематерњиЈосип Буљовчић,

Радомир Бабин650-42/90 од 12.4.1990.KLETT”Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школаЉиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ650-02-557/2014-06 од 26.1.2015.KLETT”Граматика, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школаВесна Ломпар,

Александра Антић650-02-516/2014-06 од 3.2.2015.ЕДУКА”Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школаДушка Кликовац650-02-538/2014-06 од 3.2.2015.„НОВИ ЛОГОС”Читанка 3, за трећи разред гимназија и средњих стручних школаБошко Сувајџић,

Наташа Станковић Шошо,

Мина Ђурић650-02-532/2014-06 од 3.2.2015.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Енглески језик

за гимназијеГордана Грба

650-214/45-88 од 14.4.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за филолошке гимназијеКатарина Ковачевић,

Гордана Марковић

650-02-40/2001-03 од 24.9.2001.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за стручне школе, осим економске и

угоститељско-туристичкеЉиљана Матић,

Катарина Ковачевић

650-576/90 од 28.2.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

– други страни језик (трећа година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЈелена Ковачевић

650-02-52/2005-06 од 23.5.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за гимназијеАлександар Терзић,

Марија Межински,

Ивана Секицки610-3/51 од 17.3.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за стручне школе, осим економске и

угоститељско-туристичкеБогољуб Станковић,

Стојадин Костић

601-4-13/91 од 28.2.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

– други страни језик (трећа година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичке школеПредраг Пипер,

Андреј Тарасјев,

Вучина Раичевић

650-204/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за гимназије

 Персида Ћуић,

Александра Беговић,

Сузана Попов

650-02-50/2005-06 од 31.5.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за средње школе, осим eкoномске и

угоститељско-туристичкеСоња Узелац

632-02-17/92-03 од 24.3.1992JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

други страни језик (трећа година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЖивота Филиповић

650-179/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик – лектира

за III и IV разред гимназијеМарија Бачвански

650-215/89 од 15.3.1989.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик – пословно дописивање

за III и IV разредНада Поткоњак

650-214/62-88 од 14.4.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за гимназијеНада Петровић

650-02-23/94-03 од 8.7.1994.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за стручне школе, осим економске и

угоститељско-туристичкеБиљана Аксентијевић,

Даница Павловић

650-483/90 од 11.10.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

– други страни језик (трећа година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуМиланка Пере,

Вера Костић,

650-73/2000-03 од 20.5.2001.

 

„ЗАВЕТ”Граматика енглеског језика са вежбањимаЉубица Поповић,

Вера Мирић650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.Граматика енглеског језика кроз текстовеЉубица Поповић,

Марина Поповић„ЗАВЕТ”Граматика руског језикаПредраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.„АКРОНОЛОSuccess Uper Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школаJane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Rod Fricker650-02-700/2010-06 од 29.12.2010.„АКРОНОЛОReal Life –Intermediate, енглески језик за трећи разред средњих школаSarah Cunnigham, Peter Moor, Patricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler650-02-693/2010-06 од 29.12.2010.„АКРОНОЛОNew Opportunities Upper – Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих школаMichael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Patricia Reilly,Michael Dean, Hanna Mrozovska650-02-667/2010-06 од 29.12.2010.„EDUCATIONAL CENTREJust Right Upper Intermediate, енглески језик за трећи разред средње школеJeremy Harmer, Ana Acevedo, Carol Lethaby, Ken Wilson650-02-515/2010-06 од 21.12.2010.„DATA STATUSObjective First Certificate, енглески језик за трећи и четвртиразред средње школеAnnette Capel, Wendy Sharp650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.THE ENGLISH BOOKSolutionsIntermediate, енглески језик за други и трећи разред   средње школеTim Falla, Paul A Davies, Jane Hudson650- 02-908/2010-06 од 4.2.2011.THE ENGLISH BOOKSolutionsUpperIntermediate, енглески језик за трећи и четврти   разред средње школеTim Falla, Paul A Davies650- 02-914/2010-06 од 3.2.2011.DATA STATUSEnglishinMind, енглески језик за трећи разред средње школеHerbert Puchta, Jeff Stranks650-02-755/2010-06 од 3.2.2011.DATA STATUSOptimalB1, немачки језик за трећи и четврти разред средње школеMartin Muler, Theo Scherling, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag, Paul Rusch650-02-751/2010-06 од 3.2.2011.DATASTATUSBelleville 3,

француски језик за за трећи и четврти разред средње школе

Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,

Aline Volte,

Vicki Moore650-02-837/2010-06 од 7.2.2011.„EDUCATIONAL CENTRENuovoprogettoitaliano 3, италијански језик за трећи и четврти разред средње школеT. Marin,

A. Bidetti,

M. Dominici,

L.Piccolo650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONAL CENTREUngiornoinItalia, италијански језик за трећи и четврти. разред средње школе,

(трећа и четврта година учења)Loredana Chiappini,

Nuccia De Filippo650-02-534/2010-06 од 5.4.2011.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕQuoideneuf? – француски језик за трећи разред гимназије, са радном свеском

(први страни језик)Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић650-02-417/2011-06 oд 9.2.2012.KLETTVersionоriginalе vert, француски језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења)Monique Denyer, Christian Ollivier,

Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi, Stéphanie Templier650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.KLETTDirekt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења)Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

 

THE ENGLISH BOOKGatewayB1+,енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник David Spencer650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.THEENGLISHBOOKGatewayB1+,енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – радна свескаAnnie Cornford650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.„KLETTVersion Originale violet, француски језик за трећи и четврти разред гимназије (први страни језик)Fabrice Barthélémy, Christine Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie Wuattier650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.

 

„НОВИ ЛОГОСNew Horizons 3, енглески језик за трећи разред средње стручне школеPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness650-02-237/2012-06 од 20.11.2012.„DATA STATUSLe Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти разред средње школеRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.„DATA STATUSClub Prisma B1, шпански језик за трећи и четврти   разред средње школеPaula Cerdeira, Anna Romero650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.„DATA STATUSПривет 3, руски језик за трећи и четврти разред средње школеMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.„DATA STATUSTravellerB1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школеH.Q. Mitchell650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.„KLETTWayup 3, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школаJoanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић650-02-181/2012-06 од 25.2.2013.

 

„НОВИ ЛОГОСSolutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за други и трећи разред средње школеTim Falla,

Paul A. Davies,

Jane Hudson650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.„THE ENGLISH BOOKNew Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаLiz Soars,

John Soars650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.„THE ENGLISH BOOKNew Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школаSue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школаLiz Soars,

John Soars,

Sylvia Wheeldon650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKTourism 1, енглески језик за трећи разред средњих стручних школа

(подручје рада трговина, угоститељство, туризам)Robin Walker,

Keith Harding650-02-235/2012-06

oд 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Martix Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude,

Jayne Wildman

650-02-157/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNewInsideOutIntermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаSueKay, VaughanJones, Philip Kerr, Ceri Jones, Helena Gomm, PeterMaggs, Chris Dawson650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Martix Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude,

Jayne Wildman

650-02-193/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKGateway B2, енглески језик за трећи и четвртиразред гимназијеи средњих стручних школаDavid Spencer,

Frances Treloar,

Anna Cole650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKProFile 1, енглески језик за трећи разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација, образовни профил: економски техничар)Jon Naunton,

Mark Tulip650-02-236/2012-06 од 10.4.2013.OXFORD CENTAR”Upstream 3, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школаVirginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-436/2012-06 од 19.4.2013.„НОВИ ЛОГОСSolutions 2ndeditionUpperIntermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школеTim Falla,

Paul A.Davies650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.„EDUCATIONAL CENTRECHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и   други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)Giulia de Savorgnani,

Cinzia Cordera Alberti650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.DATA STATUS”English in Mind 4, 2nd edition,енглески језик за трећи и четврти разред средње школеHerbert Puchta,

Jeff Stranks,

Peter Lewis-Jones650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.„EDUCATIONL CENTREClose-upB2, енглески језик за трећи разред гимназије (дванаеста година учења)Angela Healan,

Katrina Gormley,

Diana Shotton650-02-421/2013-06 од 13.2.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Intermediate, енглески језик за други разред гимназије (први страни језик), трећи разред гимназије (други страни језик) и трећи разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Cathy Mayers,

Claire Thacker,

Paul Hancock650-02-234/2014-06 од 1.10.2014.THE ENGLISH BOOKNew Headway Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школаJohn Soars,

Liz Soars,

Jo McCaul650-02-279/2014-06 од 1.10.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Fiona Beddall,

Rachael Roberts,

Mike Sauer650-02-280/2014-06 од 1.10.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.KLETT”Chill Out 3, енглески језик за трећи разред средњих стручних школа (једанаеста година учења)Карла Ткадлечкова,

Петра Мрзенова,

Катарина Кацеровска,

Љиљана Поша

650-02-559/2014-06 од 14.1.2015.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 3, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе (седма и осма и година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-289/2014-06 од 14.1.2015.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕДо встречи в Росии 3, руски језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа – седма година учењаБиљана Марић,

Маријана Папрић,

Вера Лазаревић Вуловић650-02-407/2014-06 од 28.1.2015.

 

 

ИСТОРИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја

за гимназије општег и друштвено-језичког

смераРадош Љушић

650-02-255/2007-06 од 7.9.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЧитанка са радном свеском из историјеРадош Љушић

650-02-39/2006-06 од 15.8.2006.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија

за III разред гимназије природно-математичког

смера и за IVразред гимназије општег и

друштвено-језичког смераКоста Николић,

Никола Жутић,

Момчило Павловић,

Зорица Шпадијер650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смераЂорђе Ђурић, Момчило Павловић650-02-547/2010-06 од   21.9.2010.„ФРЕСКАИсторија за трећи   разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смераРадош Љушић650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.„ФРЕСКАИсторија за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред друштвено-језичког смераРадош Љушић, Љубодраг Димић650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.KLETTИсторија IV –уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничарМира Радојевић650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смераДрагомир Бонџић,

Коста Николић650-02-379/2013-06 од 28.2.2014.    РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДПрви светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДДруги светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаНикола Самарџић650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДВелика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДСрбија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаДаница Лепојевић650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОДРимско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школаСлободан Душанић,

Жарко Петковић650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.KLETTИсторија 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смераВојин Дабић,

Михаел Антоловић,

Душан Омчикус650-02-528/2014-06 од 19.2.2015.

 

 

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Географија

за III разред гимназије

Мирко Грчић,

Стеван Станковић,

Љиљана Гавриловић,

Миломир Степић,

Светлана Радовановић,

Снежана Ђурђић650-02-286/2008-06 од 21.7.2008.

KLETT”Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназијеВинко Ковачевић,

Босиљка Младеновић Кљајић650-02-561/2014-06 од 26.3.2015.

 

 

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија

за гимназију природно-математичког смера и III

разред пољопривредне школе: пољопривредни

техничарГордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић,

Радомир Коњевић

650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија

за гимназију друштвено-језичког смера

Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Драгана Цветковић650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија

за гимназију општег смераГордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.

 

 

 

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смераЈован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску,

дизајнерску, трговинску, угоститељску и

правнуГрадимир Војводић,

Ђура Паунић,

Ратко Тошић

650-166/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка решених задатака из математике 3Вене Богославов,

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,

рударску, дрвопрерађивачку и хемијскуДушан Георгијевић,

Милутин Обрадовић

650-415/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуруВладислав Милошевић

и др.

650-42/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика

за трогодишње стручне школеГрадимир Војводић и

др.

650-43/89 од 26.6.1989.„КРУГ

 Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школаЖиворад Ивановић и Срђан Огњановић650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.„КРУГАнализа са алгебром 3 – уџбеник са збирком задатака за трећи   разред математичке гимназијеЗоран Каделбург,

Владимир Мићић,

Срђан Огњановић650-02-80-3/2008-06 од 30.5.2008.

 

ФИЗИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика

за гимназију природно-математичког смераМилан Распоповић

650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика – збирка задатака са

лабораторијским вежбама

за гимназију природно-математичког смераМилан Распоповић,

Бранислав Цветковић

650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика

за гимназију општег и друштвено-

језичког смераМилан Распоповић,

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика – збирка задатака

за гимназију општег и друштвено-језичког

смераБранислав Цветковић,

Милан Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за четворогодишње школе: медицинску,

текстилну и кожарску и за ветеринарског

техничараЈеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко Радивојевић650-423/89 од 26.6.1989.

„КРУГФизика 3 – за трећи разред гимназијеНаташа Каделбург, Коста Панић650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.

 

 

 

„КРУГФизика 3 – уџбеник за   трећи разред математичке гимназијеНаташа Каделбург,

Весна Рапаић650-02-80-10/2008-06 oд 27.5.2008.KLETT”Физика 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно-математичког смераДрагољуб Белић,

Мерина Радојевић650-02-565/2014-06 од 26.3.2015.

 

 

ХЕМИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Хемија за општу гимназију и гимназију

природно-математичког смера, медицинску,

пољопривредну и фризерску школуАлександра

Стојиљковић

650-168/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕХемијски практикум

за гимназијеСлавко Нешић,

Момчило Јоветић650-574/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка задатака из хемије

за III и IV разред општe гимназијe и гимназијe

природно-математичког смера, медицинску

школу и за ветеринарског техничараЈанош Чанади,

Велимир Попсавин

650-02-36/93-02 од 16.7.1993.

 

„НОВИ ЛОГОС”Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смераТатјана Недељковић650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачунарство и информатика

за све гимназијеДушан Тошић

650-02-53/2004-03 од 7.9.2004.„КРУГРачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за трећи разред гимназијеМилан Чабаркапа650-02-377/2010-06 од 21.9.2010.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРачунарство и информатика за трећи разред гимназијеСтанка Матковић,

Душа Вуковић,

Мијодраг Ђуришић650-02-324/2013-06 од 15.11.2013.

 

 

ФИЛОЗОФИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Логика

за гимназије и правно-биротехничку школуМихаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

 

 

СОЦИОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Социологија

за III разред стручних школа и IV разред

гимназијеМилован Митровић,

Сретен Петровић

 

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСоциологија за трећи разред средње стручне школе и четврти   разред гимназијеГрупа аутора: Владимир Вулетић, Младен Лазић, Вера Вратуша и др.650-02-546/2010-06 од 26.10.2010.„KLETTСоциологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школаВладимир Вулетић650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.

 

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Устав и права грађана

за III разред стручних школа и IV разред

гимназијеСветислава Булајић,

Стеван Лилић

 

650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕУстав и права грађана

за трећи и четврти разред стручних школа и четврти разред

гимназијеСлавко Тадић650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.„НОВИ ЛОГОСУстав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти   разред средњих стручних школаВладимир Ђурић650-02-279/2012-06 од 28.1.2013.„KLETTУстав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и чеворогодишње стручне школе и трећи разред трогодишње стручне школеМилан Гачановић650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.
„ДОМИНАНТА Водич кроз историју музике за средње школе Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT Ликовна култура, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења Лидија Жупанић Шуица 650-02-127/2012-06 од 5.9.2012.

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Православни катихизис

за III и IV разред средњих школаИгњатије Мидић

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић

650-648/89 од 26.6.1989.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕКњижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школаПетар Пијановић650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпски као нематерњи језик

Радомир Бабин,

Злата Јукић,

Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Енглески језик

за гимназијеГордана Грба,

Карин Радовановић650-214/49-88 од 14.4.1988JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за стручне школе осим економске и

угоститељско-туристичкеКатарина Ковачевић,

Љиљана Матић

601-04-196/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик

за филолошке гимназијеГордана Марковић,

Катарина Ковачевић

650-02-22/2002-03 од 5.6.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЕнглески језик– други страни језик (четврта година учења) за

гимназије и угоститељско-туристичку школуЈелена Ковачевић

650-02-27/2006-06 од 15.8.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за гимназијеАлександар Терзић,

Марија Межински610-3/51 од 17.3.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

за стручне школе осим економске и

угоститељско-туристичкеБогољуб Станковић,

Стојадин Костић,

Бранка Станковић

632-03-26/92-03 од 4.4.1992.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРуски језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско-туристичку школуПредраг Пипер,

Андреј Тарасјев,

Вучина Раичевић

650-422/90 од 11.10.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за гимназијеАлександра Беговић,

Персида Ћујић,

Зузана Попов650-02-33/2000-03 од 23.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

за стручне школе осим екoномске и

угоститељско-туристичкеБранислава Поповић

632-01-79/92-03 од 15.7.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕНемачки језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназијe и угоститељско-туристичку школуЖивота Филиповић,

Зоран Кукић

650-209/90 од 12.4.1990JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за гимназијеНада Петровић,

Веран Станојевић

650-02-12/97-03 од 2.4.1997.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

за стручне школе, осим економскe и

угоститељско-туристичкеБиљана Аксентијевић

601-04-198/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФранцуски језик

– други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско-туристичку школуВера Кости

Миланка Пере

650-589/89 од 26.6.1989„ЗАВЕТ”Граматика енглеског језика са вежбањимаЉубица Поповић,

Вера Мирић650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.Граматика енглеског језика кроз текстовеЉубица Поповић,

Марина Поповић„ЗАВЕТ”Граматика руског језикаПредраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.„DATA STATUS”Objective First Certificate, енглески језик затрећи и четврти разред средње школеAnnette Capel, Wendy Sharp650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.„DATA STATUS”EnglishinMind 4, енглески језик за четврти разред гимназијеHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones650-02-752/2010-06 од 29.12.2010.THE ENGLISH BOOKSolutionsUpperIntermediate, енглески језик за трећи и четврти разред   средње школеTim Falla, Paul A Davies650-02-914/2010-06 од 3.2.2011.THE ENGLISH BOOKSolutionsAdvanced, енглески језик за четврти   разред гимназија друштвено-језичког смера и филолошке гимназијеTim Falla, Paul A Davies, Caroline Krantz, Paul Kelly650-02-911/2010-06 од 10.2.2011.DATA STATUSOptimalB1, немачки језик за трећи и четврти разред средње школеMartin Muler, Theo Scherling, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag, Paul Rusch650-02-751/2010-06 од 3.2.2011.DATA STATUSEnglishinMind, енглески језик за четврти   разред средње школеHerbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones650-02-757/2010-06 од 3.2.2011.DATA STATUSBelleville 3,

француски језик за трећи и четврти разред средње школеThieryGallier, OdileGrand-Clement,

AlineVolte,

VickiMoore650-02-837/2010-06 од 7.2.2011.„АКРОНОЛОSuccessAdvanced, енглески језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школаStuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker650-02-692/2010-06 од 3.2.2011.„EDUCATIONAL CENTREJustRightAdvanced, енглески језик за четврти разред средње школе, дванаеста година учењаJeremy Harmer,

Anan Acavedo,

Cerol Lethaby,

Ken Wilson,

Cheryl Pelteret650-02-516/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONAL CENTRENuovoprogettoitaliano 3, италијански језик за трећи и четврти разред средње школеT. Marin,

A. Bidetti,

M. Dominici,

L.Piccolo650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.„EDUCATIONAL CENTREUngiornoinItalia, италијански језик за трећи и четврти разред средње школе, трећа и четврта година учењаLoredana Chiappini,

Nuccia De Filippo650-02-534/2010-06 од 5.4.2011.KLETTVersionоriginalе vert, француски језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења)Monique Denyer, Christian Ollivier,

Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi, Stéphanie Templier650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.„АКРОНОЛОReal Life – Upper Intermediate, енглески језик за четврти разред средње школе – уџбеникSarah Cunningham, Jonathan Bygrave650-02-390/2011-06 од 19.3.2012.„АКРОНОЛОReal Life – Upper Intermediate, енглески језик за четврти разред средње школе – радна свескаPatricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler650-02-390/1/2011-06 од 19.3.2012.„KLETTVersion Originale violet, француски језик за трећи и четврти разред гимназије (први страни језик)Fabrice Barthélémy, Christine Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie Wuattier650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.„KLETTDIREKT 4,немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења)Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

„НОВИ ЛОГОСNew Horizons 4, енглески језик за четврти разред средње стручне школеPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.„DATA STATUSClub Prisma B1, шпански језик за трећи и четврти разред средње школеPaula Cerdeira, Anna Romero650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUSПривет 3, руски језик за трећи и четврти разред средње школеMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.„DATA STATUSTravellerB1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школеH.Q. Mitchell650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.„DATA STATUSTravellerB2, енглески језик за четврти разред гимназијеH.Q. Mitchell650-02-81/2012-06 од 8.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Headway Advanced, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смераLiz Soars,

John Soars,

Tim Falla650-02-151/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школаLiz Soars,

John Soars,

Sylvia Wheeldon650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.„THE ENGLISH BOOK“New Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школаSue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKGateway B2+, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смераDavid Spencer,

Lynda Edwards650-02-145/2012-06 од 7.3.2013.THE ENGLISH BOOKGateway B2, енглески језик за трећи и четврти разред гимназијеи средњих стручних школаDavid Spencer,

Frances Treloar,

Anna Cole650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKTourism 2,енглески језик за четврти разред средњих стручних школа (подручје рада трговина, угоститељство, туризам, образовни профи: туристички техничар)Robin Walker.

Keith Harding650-02-238/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Martix Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школаKathy Gude,

Jayne Wildman

650-02-157/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKNew Inside Out Advanced, енглески језик за четврти разред средњих школаCeri Jones, Tania Bastow, Amanda Jeffries, Jon Hird, Russell Stannard, Sue Kay, Vaughan Jones, Peter Maggs, Helena Gomm, Chris Dawson650-02-140/2012-06 од 26.3.2013.THE ENGLISH BOOKPro File 2, енглески језик за четврти разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација – образовни профил: економски техничар)Jon Naunton,

John Hughes650-02-234/2012-06 од 26.3.2013.OXFORD CENTAR”Upstream 4, енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школаVirginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-437/2012-06 од 19.4.2013.

OXFORD CENTAR”Upstream Advanced, енглески језик за четврти разред филолошке гимназије, гимназије и средњих стручних школаVirginia Evans,

Jenny Dooly

650-02-440/2012-06 од 19.4.2013.

 

KLETT”Way up 4, енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школаЏоан Коли,

Злата Васић, Марија Лазовић650-02-146/2013-06 од 5.9.2013.„НОВИ ЛОГОСSolutions 2ndeditionUpperIntermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школеTim Falla,

Paul A.Davies650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.„НОВИ ЛОГОСSolutions 2ndeditionAdvanced, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и филолошке гимназијеTim Falla,

Paul A.Davies,

Caroline Krantz,

Paul Kelly,

Jill Florent650-02-356/2013-06 od 18.11.2013.„EDUCATIONAL CENTRECHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и   други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)Giulia de Savorgnani,

Cinzia Cordera Alberti650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.DATA STATUS”English in Mind 4, 2nd edition,енглески језик за трећи и четврти разред средње школеHerbert Puchta,

Jeff Stranks,

Peter Lewis-Jones650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.DATA STATUS”English in Mind 5, 2nd edition,енглески језик за четврти разред гимназијеHerbert Puchta,

Jeff Stranks,

Peter Lewis-Jones650-02-444/2013-06 од 18.2.2014.„EDUCATIONAL CENTREClose-up C1, енглески језик за четврти разред гимназије (дванаеста година учења)Angela Healan,

Katrina Gormley

650-02-420/2013-06 од 19.2.2014.THE ENGLISH BOOKNew Headway Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школаJohn Soars,

Liz Soars,

Jo McCaul650-02-279/2014-06 од 1.10.2014.THE ENGLISH BOOKInsight Upper-Intermediate, енглески језик за трећиразред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школаJayne Wildman,

Fiona Beddall,

Rachael Roberts,

Mike Sauer650-02-280/2014-06 од 1.10.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.„EDUCATIONAL CENTREIdeen 3, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе (седма и осма и година учења)Wilfried Krenn,

Herbert Puchta650-02-289/2014-06 од 14.1.2015.

 

 

ИСТОРИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић 650-02-547/2010-06 од 21.9.2010.
„ФРЕСКА” Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти     разред гимназије   друштвено-језичког смера Радош Љушић, Љубодраг Димић 650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.
KLETT Историја IV –уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар Мира Радојевић 650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Никола Самарџић 650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Други светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Никола Самарџић 650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Даница Лепојевић 650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Даница Лепојевић 650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Велика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Даница Лепојевић 650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Даница Лепојевић 650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа Слободан Душанић,

Жарко Петковић650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.

 

БИОЛОГИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Биологија

за гимназију природно-математичког смера и

пољопривредну школу: пољопривредни

техничарДрагана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

650-02-76/2005-06 од 28.7.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕБиологија

за гимназију општег смера

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

 

 

МАТЕМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика са збирком задатака

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе са 2 часа недељноЕндре Пап,

Загорка Лозанов

Црвенковић650-707/89 од 5.4.1990.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика са збирком задатака

за стручне школе са 3 часа недељно (осим

економске школе)Ендре Пап,

Ратко Тошић,

Загорка Лозанов

Црвенковић

650-711/89 од 5.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕМатематика са збирком задатака

за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе

недељно

Милутин Обрадовић,

Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЗбирка решених задатака из математике 4Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.„КРУГМатематика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школаЖиворад Ивановић и Срђан Огњановић650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.„СРПСКА ШКОЛАМатематика са збирком задатака за четврти разред гимназијеЈован Кечкић650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.„КРУГАнализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназијеЗоран Каделбург,

Владимир Мићић650-02-80-4/2008-06 од 30.5.2008.„КРУГВероватноћа и математичка статистика – уџбеник за четврти разред математичке гимназијеЈован Малишић650-02-80-7/2008-06 од 30.5.2008.„КРУГНумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназијеДесанка Радуновић650-02-143/2011-06 од 10.3.2011.

 

 

ФИЗИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Физика

за гимназију природно-математичког смераМилан Распоповић

650-02-86/2008-06 од 21.7.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕПриручник из физике са збирком задатака и

лабораторијским вежбама

за гимназију природно-математичког смераНада Станчић

601-04-91/91 од 20.6.1991JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика

за општу гимназију и гимназију друштвено-

језичког смераМилан Распоповић и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕПриручник из физике са збирком задатака и

лабораторијским вежбама

за општу гимназију и гимназију друштвено-

језичког смераНаташа Чалуковић и др.

650-02-24/93-03 од 16.7.1993.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за четврти разред гимназије природно-математичког смераБранислав Цветковић,

Милан Распоповић, Јовица Милисављевић650-02-45/2009-06 од 12.8.2009.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕФизика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смераТатјана Бобић,

Милан Распоповић650-02-00043/2009-06 0д 12.8.2009.„КРУГФизика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназијеНаташа Чалуковић650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.

 

 

 

 

АСТРОНОМИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан Димитријевић, Александар Томић 650-02-37/94-03 од 21.7.1994.

 

 

ХЕМИЈА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Хемија

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смераЈулијана Петровић,

Смиљана Велимировић650-02-34/93-03 од 16.7.1993.

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачунарство и информатика Миодраг Стојановић

6-00-478/2005-06 од 25.8.2005.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРачунарство и информатика

ПриручникМиодраг Стојановић650-02-8/97-03 од 24.4.1997.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕРачунарство и информатика

за IV разред гимназије друштвено-језичког

смераЗорица Лекић

650-02-151/2007-06 од 16.7.2007.„КРУГРачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије природно-математичког и општег смера.Милан Чабаркапа650-02-536/2010-06 од 26.10.2010.Електротехнички факултетРелационе базе података 1 – додатна литература за предмет Рачунарство и информатика у четвртом разреду математичке гимназијеВладимир Благојевић612-00-1512/2007-06 од 4.6.2007.