Пољопривредно-ветеринарска школа Рековац

Допуна упутства за организацију рада средњих школа